نرم افزار اکانتینگ NTM

بر پایه PHP و Python می باشدو قابلیت استفاده برای FCP , Servco نیز اماده شده که اکانتیگ در بستر خود نمایندگی نصب میشه و لاگ های مورد نیاز برای سازمان و حق لایسنس و … به اکانتیگ مستر ارسال خواهد شدو هر نمایندگی قابلیت مدیریت سرویس و نمایندگی ها خود رو خواهد داشت و هیچ گونه فشار فیزکی و پشتیبانی اکانتیگ بر عهده ای سرویس دهنده نخواهد بود و این کار یعنی صرفه جویی در هزینه و وقت

1